60Hz 50Hz 60Hz 50Hz
" />

收藏本站|在线留言|网站地图

您好,欢迎光临澳门永利平台动力设备(深圳)有限公司官网!

隔音降噪工程澳门永利平台动力设备(深圳)有限公司

热门关键词搜索: 澳门永利官网导航消音降噪环保消音工程澳门永利官网导航噪音治理澳门永利官网导航降噪工程澳门永利官网导航隔音工程澳门永利官网导航吸声材料

隔音降噪工程
当前位置:首页 > 环保标准 > 发动机参数

澳门永利平台KTA38-G5发动机参数

文章出处:澳门永利官网导航隔音降噪工程师作者:www.hsfdjw.com人气:发表时间:2016-07-26【

柴油机(隔音降噪工程)性能参数
 
 
 
备用功率
 
 
常用功率
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60Hz
 
 
 
50Hz
 
60Hz
50Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
额定转速—r/min
 
 
 
 
 
1500
 
 
 
1500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
怠速—r/min
 
 
 
 
 
725-775
 
 
 
725-775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
输出功率—kW(BHP)
 
 
 
 
 
970(1300)
 
 
 
880(1180)
平均有效压力—kPa(PSI)
 
 
 
 
 
2055(298)
 
 
 
1868(271)
活塞速度—m/sft/min
 
 
 
 
 
7.9(1562)
 
 
 
7.9(1562)
摩擦功率—kW(BHP)
 
 
 
 
 
86(115)
 
 
 
86(115)
柴油机(隔音降噪工程)冷却液流量
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4psi阻力下—L/s(U.S.GPM)
 
 
 
 
 
19.6(310)
 
 
 
19.6(310)
●最大阻力下—L/s(U.S.GPM)
 
 
 
 
 
17.7(280)
 
 
 
17.7(280)
干式排气管柴油机(隔音降噪工程)数据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
进气流量—L/s(CFM)
 
 
 
 
 
1213(2570)
 
 
 
1140(2415)
排气温度—℃(°F)
 
 
 
 
 
513(955)
 
 
 
499(930)
排气流量—L/s(CFM)
 
 
 
 
 
3306(7005)
 
 
 
3051(6465)
柴油机(隔音降噪工程)辐射散热量—kW(BTU/min)
 
 
 
 
137(2820)
 
 
 
125(7135)
对冷却液的散热量—kW(BTU/min)
 
 
 
 
594(33800)
 
 
 
539(30680)
排气散热量—kW(BTU/min)
 
 
 
 
 
590(33575)
 
 
 
544(30990)
风扇冷却空气流量L/s(CFM)
 
 
 
 
 
30425
 
 
 
30425
 
湿式排气管柴油机(隔音降噪工程)数据
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
进气流量—L/s(CFM)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
排气温度—℃(°F)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
排气流量—L/s(CFM)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
柴油机(隔音降噪工程)辐射散热量—kW(BTU/min)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
对冷却液的散热量—kW(BTU/min)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
排气散热量—kW(BTU/min)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此文关键字:澳门永利平台澳门永利官网导航厂家|澳门永利平台澳门永利官网导航价格|澳门永利平台澳门永利官网导航代理商

最新资讯文章

技术参数

售后服务